Apel do Polskiej Agencji Prasowej: Terytoria okupowane nie są częścią Izraela!

Apel do Polskiej Agencji Prasowej: Terytoria okupowane nie są częścią Izraela!

Zachęcamy do wysyłania apelu do Polskiej Agencji Prasowej w sprawie przekazów medialnych kwestionujących fakt okupacji Zachodniego Brzegu oraz Wzgórz Golan!
Poniższy list jest jedynie wzorem, zachęcamy do jego modyfikacji.

Apel prosimy wysyłać na adresy:

newsroom@pap.pl
k.buszkowska@pap.pl

Wydarzenie na facebooku
————————–————————–————————–—————-
DO: Sz. P. Katarzyna Buszkowska
Redaktor Naczelna PAP

Szanowna Pani!

W dniu 08.01.2015 r., w Polskiej Agencji Prasowej w tekście “Plaga krokodyli w Dolinie Jordanu” określono Dolinę Jordanu oraz okupowane Wzgórza Golan jako terytorium Izraela.

Artykuł ten wprowadza czytelnika w błąd, sugerując iż Dolina Jordanu zlokalizowana na Zachodnim Brzegu oraz syryjskie Wzgórza Golan są częścią tego państwa. Peza’el, o którym mowa w tekście to nielegalne izraelskie osiedle zlokalizowane na Zachodnim Brzegu, a więc na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych. Z kolei „Hamat Gader” to miejscowość, która jest częścią okupowanych przez Izrael Wzgórz Golan.

Uchwały Zgromadzenia Ogólnego i Rady Bezpieczeństwa ONZ, takie jak Rezolucja 242 oraz Rezolucja 338 jasno stanowią, że tereny Zachodniego Brzegu oraz syryjskie Wzgórza Golan znajdują się pod okupacją. Również Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości stwierdził w swej Opinii Doradczej z 2004 r, że Izrael jest Siłą Okupującą w świetle międzynarodowego prawa zwyczajowego oraz, że okupacja dotyczy m.in. Zachodniego Brzegu włącznie z Jerozolimą Wschodnią, a także syryjskich Wzgórz Golan. Termin „Palestyńskie Terytoria Okupowane” jest przyjęty i konsekwentnie stosowany przez społeczność międzynarodową, w tym ONZ, UE, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości oraz większość międzynarodowych i izraelskich organizacji praw człowieka.

Międzynarodowo uznanymi granicami Izraela jest tzw. “zielona linia”, która jest linią demarkacyjną z 1949 roku, a tereny znajdujące się poza nią, czyli m.in. Zachodni Brzeg i Wzgórza Golan są terytoriami okupowanymi, zajętymi w wyniku wojny z 1967 roku.

Niedawno polskie MSZ opublikowało także wytyczne UE dotyczące handlu i wymiany gospodarczej z osiedlami izraelskimi, w których możemy przeczytać, że “zgodnie z prawem międzynarodowym osiedla izraelskie znajdują się na terenach okupowanych i nie są uznawane za prawnie usankcjonowaną część terytorium Izraela”.(http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+miedzynarodowa/Wspolpraca+gospodarcza+z+krajami+Azji)

Użyte przez Państwa sformułowania poddają w wątpliwość rzetelność przedstawianych przez Państwa informacji oraz ich bezstronność. Kodeks etyki Dziennikarskiej mówi wyraźnie: “Zadaniem dziennikarzy jest przekazywanie rzetelnych i bezstronnych informacji. Błędy i pomyłki wymagają jak najszybszego sprostowania, nawet jeśli nie były zawinione przez autora lub redakcję i bez względu na to, czy ktokolwiek wystąpi o sprostowanie”.

Na podstawie art. 31 ustawy Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984r. proszę o zamieszczenie sprostowania ww. informacji w terminie przewidzianym w art. 32 ust. 5 prawa prasowego.

Zwracam się też z uprzejmą prośbą o przekazanie mi informacji o decyzji Redaktora Naczelnego w tej sprawie oraz wskazanie miejsca, gdzie ww. sprostowanie się ukaże. Wierzę, że ww. błąd wynika z niedopatrzenia.

Z poważaniem,